Về chúng tôi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho big data, clouds, và IoT trên hệ thống lớn. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào thị trường mới, như Việt Nam, cho các ứng dụng như thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh, y tế, vận tải, và thương mại điện tử.

Trương Hồng Lĩnh có hơn 20 năm kinh nghiệp trong việc nghiên cứu và phát triển hệ thống và ứng dụng phân tán cao, như phân tích và tính toán dữ liệu lớn, workflows, hệ thống máy tính phân tán, IoT, phân tích dịch vụ, vv. Hiện tại Trương Hồng Lĩnh là giáo sư tại trường TU Wien, Cộng Hòa Áo (xem trang web công việc đại học) tập trung vào nghiên cứu và giảng dạy, hướng dẫn Service Engineering Analytics team. Ông cũng tư vấn và hướng dẫn IoT & Big Data Computing Lab tại Việt Nam . Hiện tại ông cũng phát triễn giải pháp IoT networks thích hợp cho các nước đang phát triển. Đây là lý lịch ngắn, thông tin trên Linkedin, và thông tin về Google Scholar

Dịch vụ

Hướng dẫn công nghệ, đào tạo cho công ty, thiết kế hệ thống, đánh giá giải pháp. Chúng tôi trợ giúp khách hàng xây dựng hạ tầng, hệ thống và dịch vụ trên nền tảng clouds.

  • Big data: Hadoop, Spark, ElasticSearch, Storm, Apache Apex, Mongodb, Cassandra, RabbitMQ, NiFi
  • IoT: MQTT, NiFi, Beacon/BLE, RFID, LoraWAN, Waspmote, Raspberry Pi
  • Clouds: OpenStack, Docker, Amazon/Azure/Google infrastructures, serverless computing
  • Scalable Data Minining with big data

Đào tạo

Chúng tôi đào tạo SMEs và công ty lớn về clouds, IoT and big data:

 • Đào tạo và nói chuyện chuyên đề: big data, big data processing frameworks, cloud computing, IoT, and advanced service engineering with microservices in the cloud
 • Đào tạo tập trung vào tư vấn giải quyết vấn đề cụ thể: big data for mobile network operations

Hướng đẫn công nghệ

Chúng tôi hướng dẫn khác hàng lựa chọn giải pháp công nghệ cloud, IoT and big data

.
 • Giám sát, phân tích và quản lý tài sản Assest
 • IoT và phân tích cho nông nghiệp thông minh
 • Phân tích dự báo trên nền tảng dữ liệu lớn

Thiết kế clouds, IoT and big data

Chúng tôi thiết kế giải pháp clouds, IoT, and big data cho khách hàng

 • Thiết kết hệ thống và hạ tần dữ liệu lớn và IoT cho công ty
 • Thiết kế hệ thống và hạ tần dữ liệu lớn và dịch vụ IoT sử dụng dịch vụ điện toán đám mây

Đánh giá giải pháp

Chúng tôi có thể đánh giá giải pháp IoT, big data and cloud cho khách hàng

 • Đánh giá khả thi cho các giải pháp
 • Đánh giá khả năng mở rộng và tương thích

Kinh nghiệm

Chúng tôi đã từng làm việc với nhiều công ty, như ESA - European Space Agency , Pacific Control Systems, Mobifone miền trung Việt Nam, DiCentral Vietnam, và các trường đại học ở Việt Nam. Chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty Châu Âu thông qua các dự án châu Âu cho các bài toán thành phố thông minh, logistics, dịch vụ thương mại, quản lý thiên tai, v.v.

© 2016 Hong-Linh Truong, RDSEA.IO. All Rights Reserved | Design by W3layouts